KIRSAL ALT YAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA 2021-2022 MAKİNE-EKİPMAN LİSTESİ VE ŞARTLARI GÜNCELLENMİŞTİR

07.12.2021 09:26:00

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR İLE KIRSAL ALT YAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ MAKİNE-EKİPMAN LİSTESİ VE ŞARTLARI GÜNCELLENMİŞTİR 

%50 Hibe destekli makine-ekipman listesi, fiyatları ve şartları güncellenmiştir. Son başvuru tarihi 17.12.2021. Kooperatif olarak veya bireysel başvurular için aşağıdaki güncel listelerden:

  • Almak istediğin makine-ekipmanı seç,
  • Gerekli evraklarını tamamla,

HAYKOOP’a gel başvurunu yapalım. %50 hibe imkanını kaçırma.

DEĞERLENDİRMELERDE;

  • KOOPERATİFLERE,
  • GENÇLERE,
  • KADINLARA,
  • ENGELLİLERE İLAVE PUAN VAR

BAŞVURU AŞAMASINDA GEREKLİ EVRAKLAR

Gerçek Kişiler

Tüzel Kişiler (Kooperatifler)

Nüfus cüzdanı kopyası/nüfus kayıt örneği

Ana sözleşmenin yayımlandığı son Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi

En az 1 yıldır Ç.K.S. veya bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olduğuna dair evrak

Kooperatifler ve benzerleri için ise yönetim kurulu karar defterinde üyelerinin isimleri ve arazi miktarları belirten yönetim kurulu kararı

Traktör ile kullanılacak Makine taleplerinde adına kayıtlı Traktör ruhsatının fotokopisi

Traktör ile kullanılacak Makine taleplerinde adına kayıtlı Traktör ruhsatının fotokopisi

Alınacak Makine ekipmanın proforma faturası ve teknik şartnamesi, varsa yerli malı belgesi

Alınacak Makine ekipmanın proforma faturası ve teknik şartnamesi, varsa yerli malı belgesi

Tapu takyidat belgesi ile Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu fotokopisi, noterden onaylı kira kontratı, hisseli araziler için noter onaylı muvafakatname, v.b)

Yetkili kişiye ait İmza Sirküsü

Tüzel kişilerde kâr-zarar hesabı ve son üç yılın bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç)

Kamu görevinde bulunmadıkları ve kamu personeli olmadıklarına dair taahhütname (muhtar dışında)

İdari ve mali açıdan kamudan bağımsız olduklarına dair taahhütname

Adli sicil kaydı belgesi

Adli sicil kaydı belgesi (Tüzel kişilerde ortaklar ve yetkili müdürler için)

TALEP EDİLEBİLECEK MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ

Not 1: Aşağıdaki listede belirtilen makine ekipmanlardan, 0-40.000,00 TL arasında fiyatlandırılan makine ekipman talepleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Not 2: Aşağıda belirtilen makine ekipman listesindeki sadece 1 makine için proje başvurusunda bulunulabilir. Birden fazla makine ve ekipman başvurunda bulunmak için Balıkesir Haykoop ile iletişime geçebilirsiniz.

Makine-Ekipmanlar

1. Ağaç Gövdesi Silkeleme Makineleri (Ceviz, Badem, Fındık, Zeytin, vb.) Meyve Ağaçları

2. Akülü Meyve Budama Makası ve Budama Testeresi

3. Anıza Ekim Makinesi

4. Antep Fıstığı Soyma Makinesi

5. Arıcılık Makine ve Ekipmanları

6. Atomizör

7. Badem Kırma Makinesi

8. Badem Soyma Makinesi

9. Bal Paketleme ve Etiketleme Makinesi

10. Balya Makinesi (Haşbaylı/Haşbaysız)

11. Biçer/Biçer Bağlar

12. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Ekipmanlar 

13. Buzağı Besleme Robotu

14. Buzağı Mama Makinesi

15. Buzlama Makinesi (Su Ürünleri İçin, Avcılık dahil)

16. Canlı Balık Nakil Tankı

17. Çayır Biçme Makinesi (Diskli/Tamburlu)

18. Çekilir Tip Pamuk Toplama Makinesi

19. Ceviz Kırma/Kurutma/Soyma Makineleri

20. Dal Öğütme Makinesi

21. Dal Parçalama Makinesi

22. Dipkazan

23. Ekim, Dikim ve Söküm Makineleri

24. File Sistemi Kurulması

25. Fındık Harman Makinesi

26. Fındık Kurutma Makinesi

27. Fındık Toplama Makinesi

28. Goble Diskaro/Diskaro

29. Gübre Dağıtma Makineleri/Römorku/Tankeri (Katı-Sıvı-Kimyevi)

30. Gübre Seperatörü/Gübre Sıyırıcı/Gübre Karıştırıcı/Gübre Pompası

31. Gübre Sıyırma Robotu

32. Mobil Güneş (Solar) Enerjisi Paket Sistemleri (3kW’a kadar)

33. Hasat-Harman Makineleri

34. Hayvan Kaşıma Fırçası

35. Koyun ve Keçi Kırkma Makinesi

36. Kültivatör

37. Kuluçka Dolabı (İnkübasyon Kabini Su Ürünleri)

38. Lazerli Tesviye Makinesi

39. Meyve Budama Ekipmanları

40. Meyve Hasat Rampası

41. Meyve-Sebze Kurutma Makinesi

42. Mibzer (Pnömatik/Üniversal)

43. Motorlu Çapa Makinesi (5.5-12hp arası marşlı-marşsız-benzinli-dizel-manuel olabilir)

44. Motorlu-Şarjlı Testere/Tırpan

45. Oran Kontrollü İlaçlama Makinesi

46. Oran Kontrollü Sıvı Gübre Dağıtma Makinesi

47. Pulluk

48. Pülverizatör

49. Rotovatör ve Rototiller

50. Sap Parçalama Makinesi

51. Sap Toplamalı Saman Makinesi 

52. Siirt/Antep Fıstığı Suni Tozlama Makinesi

53. Silaj Makineleri

54. Sıra Arası Çapa Makinesi

55. Su Ürünleri Makine ve Ekipmanları

56. Sürü Yönetim Programı

57. Süt Analiz Cihazları ve Mobil Süt Sağım Makineleri

58. Süt Krema Makinesi

59. Süt Soğutma Tankı (Mobil/Sabit, en fazla 2000 litre kapasiteli)

60. Tahıl Kurutma Makinesi (Mobil)

61. Tambur Filtre (Su ürünleri için)

62. Tarım Römorku (3-10 Tona Kadar Taşıma Kapasiteli, Devirmeli)

63. Tarımsal İz Takip Sistemi/Otomatik Dümenleme Sistemi

64. Taş Kırma Makinesi

65. Taş Toplama Makinesi

66. Toprak Burgusu 

67. Toprak Merdanesi

68. Traktör Ön Yükleyici Ataşmanları

69. Üzüm Eleme/Sıkma/Toplama Makinesi

70. Viyol ve Pot Doldurma Makinesi

71. Yem Dağıtma Robotu

72. Yem Dağıtma/Ezme/Karma/Kırma Makinesi

73. Yem İtme Robotu

74. Zeytinyağı Depolama Tankı

REFERANS FİYAT LİSTESİ

Not: Bu referans fiyat listesinde yer almayan makine ekipmanların fiyatları “İl Referans Fiyat Komisyonu” tarafından belirlenir.

Makine tipi

Desteklemeye Esas Ortalama Referans Fiyat (TL)

EKİM MAKİNELERİ

 

Üniversal ekim makineleri

 

12 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 31.066

14 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 34.120

16 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 37.203

18 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 39.248

20 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 41.082

22 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 43.014

24 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 45.495

26 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 47.972

28 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 50.826

32 sıralı ekim makinesi (Gübre depolu)

 60.093

16 sıralı ekim makinesi

 32.593

18 sıralı ekim makinesi

 35.138

20 sıralı ekim makinesi

 37.146

22 sıralı ekim makinesi

 39.213

24 sıralı ekim makinesi

 40.741

28 sıralı ekim makinesi

 48.379

32 sıralı ekim makinesi

 56.019

Diğer ekim makineleri

 

2 sıralı, patates ekim makinesi

 30.800

2 sıralı, otomatik patates ekim makinesi

 43.340

4 sıralı, patates ekim makinesi

 63.800

4 sıralı, otomatik patates ekim makinesi

 93.500

Anıza direkt ekim makineleri

 

12 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 81.481

15 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 96.148

18 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 106.435

20 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 116.824

22 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 126.806

24 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 136.991

28 sıralı kombine anıza ekim makinesi

 157.362

Pnömatik ekim makineleri

 

2 sıralı pnömatik ekim makinesi

 33.407

4 sıralı pnömatik ekim makinesi

 44.255

5 sıralı pnömatik ekim makinesi

 51.130

6 sıralı pnömatik ekim makinesi

 58.642

7 sıralı pnömatik ekim makinesi

 78.324

8 sıralı pnömatik ekim makinesi

 83.162

 

 

2 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 41.250

4 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 54.338

5 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 62.384

6 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 71.041

7 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 95.588

8 sıralı pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 102.820

 

 

2 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 44.102

4 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 54.134

5 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 66.000

6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 76.355

7 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 95.231

8 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi

 107.385

 

 

2 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 51.944

4 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 65.982

5 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 77.358

6 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 91.531

7 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 112.954

8 sıralı diskli tip pnömatik ekim makinesi (gübre sandıklı)

 129.522

KİMYEVİ GÜBRE SERPME MAKİNELERİ

 

Tek Diskli Gübre Serpme Makineleri

 

Tek Diskli, Depo hacmi 401-500 lt

 6.380

Tek Diskli, Depo hacmi 501-600 lt

 7.541

Tek Diskli Depo hacmi 601-800 lt

 8.657

Tek Diskli, Depo hacmi 801-1000 lt

 9.163

Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri

 

Çift Diskli, Depo hacmi 800 lt ye kadar

 12.922

Çift Diskli, Depo hacmi 801-1000 lt

 15.074

Çift Diskli, Depo hacmi 1001-1200 lt

 15.991

Çift Diskli, Depo hacmi 1201-1500 lt

 27.092

Çift Diskli, Depo hacmi 1501-2000 lt

 28.518

Çift Diskli, Depo hacmi 2001-2500 lt 

 32.592

Çift Diskli, Depo hacmi 2500 lt üzeri

 34.120

Çekilir Çift Diskli Gübre Serpme Makineleri

 

Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2000 (dahil) lt’ye kadar

 43.795

Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2001-2500

 46.342

Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 2501-3000

 48.888

Çekilir Tip Çift Diskli, Depo hacmi 3000 lt üzeri

 62.129

Sap Parçalama  

 

Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 110-130 cm

 9.472

Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 131-160 cm

 11.000

Yatay bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 160 cm’den büyük

 13.138

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 130-150 cm

 27.500

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 151-160 cm

 28.213

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 161-190 cm

 29.028

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 191-210 cm

 31.702

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 211-240 cm

 35.649

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 241-260 cm

 37.160

Dik bıçaklı sap parçalama, iş genişliği 261-290 cm

 52.047

Dal Parçalama

 

Dal parçalama, iş genişliği 151-180 cm

 29.919

Dal parçalama, iş genişliği 181-200 cm

 31.243

Dal parçalama, iş genişliği 201-240 cm

 32.618

Dal parçalama, iş genişliği 240 cm’den büyük

 34.019

Frezeli sıra arası çapa makineleri

 

2 Üniteli ara çapa makinesi

 21.644

3 Üniteli ara çapa makinesi

 26.074

4 Üniteli ara çapa makinesi

 30.964

5 Üniteli ara çapa makinesi

 35.496

6 Üniteli ara çapa makinesi

 39.392

7 Üniteli ara çapa makinesi

 42.829

8 Üniteli ara çapa makinesi

 44.815

Katlanır tip frezeli sıra arası çapa makineleri

 

7 Üniteli katlanır ara çapa makinesi

 73.690

9 Üniteli katlanır ara çapa makinesi

 84.282

10 Üniteli katlanır ara çapa makinesi

 89.121

12 Üniteli katlanır ara çapa makinesi

 98.593

Tüm frezeli çapa makineleri için opsiyonlar

 

3 ünitelilere kadar gübre deposu fiyat farkı

 9.371

İlave her ünite için gübre deposu fiyat farkı

 1.129

Yaylı sıra arası çapa makineleri

 

3 Sıralı ara çapa makinesi

 15.965

4 Sıralı ara çapa makinesi

 20.472

5 Sıralı ara çapa makinesi

 22.739

6 Sıralı ara çapa makinesi

 26.762

7 Sıralı ara çapa makinesi

 30.428

8 Sıralı ara çapa makinesi

 

Katlanır tip yaylı sıra arası çapa makineleri

 

9 Sıralı katlanır ara çapa makinesi

 61.060

10 Sıralı katlanır ara çapa makinesi

 62.791

12 Sıralı katlanır ara çapa makinesi

 70.584

Tüm yaylı çapa makineleri için opsiyonlar

 

3 sıraya kadar gübre deposu fiyat farkı

 16.398

İlave her sıra için gübre deposu fiyat farkı

 835

TARIM RÖMORKLARI

 

Tek dingilli  

 

3 ton kapasiteli

 28.122

3,5 ton kapasiteli

 28.956

4 ton kapasiteli

 32.588

5 ton kapasiteli

 35.526

6 ton kapasiteli

 39.050

Çift dingilli

 

3 ton kapasiteli

 44.000

3,5 ton kapasiteli

 44.611

4 ton kapasiteli

 45.760

5 ton kapasiteli

 46.200

6 ton kapasiteli

 66.000

8 ton kapasiteli

 74.250

10 ton kapasiteli

 76.450

BALYA MAKİNELERİ

 

Prizmatik Balya Makineleri

 

Prizmatik balya makinesi, Haşbaysız, 2 ipli

 112.206

Prizmatik balya makinesi, Haşbaysız, 3 ipli

 122.052

Prizmatik balya makinesi, Haşbaylı

 144.375

 

 

Rulo balya makineleri

 

Rulo balya streçleme makinesi

 73.842

Rulo balya makinesi (Haşbaylı, rulo çapı en az 120 cm olanlar)

 290.277

 

 

Sap toplamalı Saman Makineleri

 

Sap toplamalı saman makinesi

 58.564

Ot Toplama Makineleri

 

Tek rotorlu, 9 kollu

 21.423

Tek rotorlu, 11 kollu ve üzeri

 40.876

Çift rotorlu, 18 kollu

 79.444

Çift rotorlu, 20 kollu

 111.273

Çift rotorlu, 22 kollu ve üzeri

 140.047

Ot Dağıtma (Tedder) Makineleri

 

İş genişliği 3 m’ye kadar

 28.722

İş genişliği 3,1-6 m arası olanlar

 46.750

İş genişliği 6 m’den büyük olanlar

 66.113

SİLAJ MAKİNALARI

 

Ot silaj makineleri

 

Ot silaj makinesi-iş genişliği 130 cm’ye kadar

 32.338

Ot silaj makinesi-iş genişliği 131-150 cm

 41.351

Ot silaj makinesi-iş genişliği 151-180 cm

 50.035

Ot silaj makinesi-iş genişliği 181-210 cm

 58.819

Mısır silaj makineleri

 

Mısır silaj makinesi-tek sıralı

 34.561

Mısır silaj makinesi-iki sıralı

 86.574

Mısır silaj makinesi-sıra bağımsız

 98.084

PANCAR HASAT MAKİNELERİ

 

Çekilir, tek sıralı

 184.988

Çekilir, çift sıralı

 299.000

PATATES SÖKÜM MAKİNELERİ

 

İki sıralı patates söküm makinesi

 29.365

Soğan ve sarımsak söküm makinesi

 33.000

ÇAYIR BİÇME MAKİNELERİ

 

Düz Bıçaklı Çayır Biçme Makineleri

 

Çayır biçme makinesi (Bıçaklı)

 49.060

Tamburlu Çayır Biçme Makineleri

 

İş genişliği 110-140 cm, tamburlu çayır biçme makinesi

 11.880

İş genişliği 141-170 cm, tamburlu çayır biçme makinesi

 15.258

İş genişliği 171-200 cm, tamburlu çayır biçme makinesi

 19.866

Diskli Çayır Biçme Makineleri

 

4 Diskli çayır biçme makinesi

 37.309

5 Diskli çayır biçme makinesi

 37.991

6 Diskli çayır biçme makinesi

 42.863

7 Diskli çayır biçme makinesi

 43.042

5 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı)

 52.225

6 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı)

 57.164

7 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı)

 162.963

8 Diskli çayır biçme makinesi (koşullandırıcılı)

 190.463

Biçerbağlar orak makinesi

 

PTO’dan tahrikli, asılır, iş genişliği en az 130 cm

 55.943

FINDIK TOPLAMA MAKİNELERİ

 

Mekanik fındık toplayıcılar

 

P.T.O tahrikli, iş genişliği 150 (dahil) cm’ye kadar olanlar

 55.000

P.T.O tahrikli, iş genişliği 150 cm’den büyük olanlar

 68.750

Vakumlu fındık toplayıcılar

 

P.T.O tahrikli, çekilir, harman özellikli, kapasitesi en az 100 kg/h

 68.750

P.T.O tahrikli, çekilir, kapasitesi en az 200 kg/h

 68.750

FINDIK HARMAN MAKİNELERİ

 

P.T.O tahrikli, çekilir, iş kapasitesi en az 1500 kg/h

 156.750

ZEYTIN VE MEYVE HASAT MAKİNELERİ

 

Akülü, taraklı zeytin ve fındık hasat

 7.893

Motorlu, taraklı zeytin ve fındık hasat

 8.973

Motorlu dal silkeleme

 14.493

Gövde silkeleme (hidrolik çeneli, asılır)

 187.000

Gövde silkeleme (hidrolik çeneli, çekilir)

 299.000

Motorlu tırpanlar

 

Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1 kW kadar, 1 dahil)

 1.245

Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 1 kW’tan fazla 2 kW’tan az olanlar)

 2.289

Benzin motorlu yan tırpan (motor gücü 2 kW ve daha fazla olanlar)

 6.509

Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2 kW kadar, 2 dahil)

 2.703

Benzin motorlu sırt tipi tırpan (motor gücü 2kW ‘tan fazla olanlar)

 6.950

CEVİZ, BADEM, ANTEP FISTIĞI SOYMA MAKİNELERİ

 

Ceviz soyma, Kazan hacmi 50 litreye kadar olanlar

 4.481

Ceviz soyma, Kazan hacmi 50-100 litre olanlar

 5.748

Ceviz soyma, Kazan hacmi 101-170 litre olanlar

 7.328

Ceviz soyma, Kazan hacmi 171-250 litre olanlar

 8.351

Ceviz soyma, Kazan hacmi 251-400 litre olanlar

 19.045

Antep Fıstığı soyma, Kazan hacmi 50-100 litre olanlar

 7.139

Elektrikli badem soyma

 11.152

P.T.O tahrikli badem soyma

 10.439

KURUTMA MAKİNELERİ

 

Fındık ve ceviz kurutma makineleri

 

Ürün alma kapasitesi 1 ton

37.800

Ürün alma kapasitesi 2 ton

45.900

Ürün alma kapasitesi 3 ton

75.600

Ürün alma kapasitesi 5 ton

81.000

Ürün alma kapasitesi 7 ton

86.400

Ürün alma kapasitesi 9 ton

91.800

Tahıl kurutma makineleri

 

10-12 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı

266.400

10-12 m³ yükleme kapasiteli, gaz yakıtlı

270.000

12,1-15 m³ yükleme kapasiteli, dizel yakıtlı

299.700

Meyve sebze kurutma makineleri

 

Isıtma gücü 500-999 watt arası olanlar

 3.960

Isıtma gücü 1000-1499 watt arası olanlar

 5.856

Isıtma gücü 1500-1999 watt arası olanlar

 9.161

Isıtma gücü 1999-2999 watt arası olanlar

 10.541

Isıtma gücü 2999-4499 watt arası olanlar

 13.724

Isıtma gücü 4499-5999 watt arası olanlar

 23.172

Isıtma gücü 5999 watt’tan büyük olanlar

 35.597

Tütün kurutma makineleri

 

Ürün alma kapasitesi 6 ton

 198.000

Ürün alma kapasitesi 9 ton

 247.500

ARICILIK MAKİNE VE EKİPMANLARI

 

Bal süzme makineleri

 

Bal süzme makinesi, manuel, 4 çıta kapasiteli

 2.156

Bal süzme makinesi, manuel, 6 çıta kapasiteli

 2.640

Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli

 5.916

Bal süzme makinesi, motorlu, 4 çıta kapasiteli, tam otomatik

 12.210

Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli

 8.346

Bal süzme makinesi, motorlu, 6 çıta kapasiteli, tam otomatik

 12.650

Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli

 10.725

Bal süzme makinesi, motorlu, 8 çıta kapasiteli, tam otomatik

 13.200

Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli

 14.300

Bal süzme makinesi, motorlu, 12 çıta kapasiteli, tam otomatik

 15.400

Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli

 16.500

Bal süzme makinesi, motorlu, 20 çıta kapasiteli, tam otomatik

 17.600

Çok fonksiyonlu bal tankları

 

Çok fonksiyonlu bal tankı, 100 kg

 4.431

Çok fonksiyonlu bal tankı, 150 kg

 5.449

Çok fonksiyonlu bal tankı, 250 kg

 6.468

Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 100 kg

 7.384

Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 150 kg

 8.810

Çok fonksiyonlu bal tankı, Mikserli, 250 kg

 9.981

Polen kurutma fırınları

 

Polen kurutma fırını, 25 kg/gün kapasiteli

 5.093

Polen kurutma fırını, 50 kg/gün kapasiteli

 6.213

Bal tenekesi ısıtma havuzu

 

Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 2 tenekelik

 3.565

Bal tenekesi ısıtma (eritme) havuzu, çift cidarlı, 4 tenekelik

 4.584

Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 6 tenekelik

 5.806

Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 8 tenekelik

 7.384

Bal tenekesi ısıtma(eritme) havuzu, çift cidarlı, 10 tenekelik

 8.352

Sır alma tezgahları

 

Tek kişilik sır alma tezgahı

 3.056

Çift kişilik sır alma tezgahı

 4.227

Bal dinlendirme tankları

 

Bal dinlendirme tankı 50-100 kg'lık

 891

Bal dinlendirme tankı 101-200 kg'lık

 1.513

Bal dinlendirme tankı 201-300 kg'lık

 2.365

Bal dinlendirme tankı 301 ve üzeri

 2.943

Hayvan suluğu

 

Dilli suluk polietilen

 193

Döküm şamandıralı

 205

Paslanmaz şamandıralı

 543

Polietilen şamandıralı

 193

Polietilen şamandıralı-çift bölmeli

 264

Polietilen-40 lt

 1.177

Polietilen-50 lt

 1.485

Polietilen-80 lt

 2.200

Polietilen-100 lt-devirmeli

 2.723

Polietilen-110 lt

 2.310

Polietilen-200 lt-devirmeli

 3.163

Devirmeli-Paslanmaz çelik-110 lt

 2.959

Devirmeli-Paslanmaz çelik-130 lt

 3.036

Devirmeli-Paslanmaz çelik-150 lt

 4.015

Devirmeli-Paslanmaz çelik-200 lt

 4.345

Devirmeli-Paslanmaz çelik-240 lt

 4.510

Havalandırma fanı

 

Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 3 m 

 8.855

Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 3,1- 4 m

 9.075

Dikey tavan fanı (helikopter fan), pal dönüş çapı 4,1-5 m

 9.548

Hayvan tımar fırçası

 

Elektrik motorlu ve sensörlü

 4.432

Travay

 

Sabit travay

 10.225

Mobil travay

 17.129

Hidrolik travay

 40.497

Kantar fiyat farkı

 5.500

GÜBRE YÖNETİMİ MAKİNELERİ

 

Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<4

 61.111

Yükleme kapasitesi (m³) 4≤…<8

 82.500

Yükleme kapasitesi (m³) 10≤…<14

 85.800

Yükleme kapasitesi (m³) 14≤…<16

 200.200

Yükleme kapasitesi (m³) 16≤…<18

 242.407

Yükleme kapasitesi (m³) 18≤…<20

 244.200

Sıvı gübre taşıma ve dağıtma tankları

 

Yükleme kapasitesi (m³) 3≤…<6

 81.481

Yükleme kapasitesi (m³) 6≤…<8

 88.767

Yükleme kapasitesi (m³) 8≤…<10

93.500

Yükleme kapasitesi (m³) 10≤…<12

 115.218

Yükleme kapasitesi (m³) 12≤…<14

121.000

Yükleme kapasitesi (m³) 14≤…<20

 158.675

Yükleme kapasitesi (m³) 20≤…

 233.729

Gübre Seperatörü

 

Kapasite: 10-40 m³/h (sığır gübresi)

 117.810

Kapasite: 41-60 m³/h (sığır gübresi)

 132.000

Gübre Karıştırma Makinesi

 

Motor Gücü: 10-15 kW

 44.913

Motor Gücü: 15,1-9 kW

 51.181

Motor Gücü: 19 kW’tan büyük

 55.646

Gübre Pompası

 

Motor Gücü: 5-7 kW,

 21.834

Motor Gücü: 7,1-10 kW,

 25.719

Motor Gücü: 10,1-15 kW,

 28.705

Motor Gücü: 15,1-19 kW,

 31.790

Motor Gücü: 19 kW’tan büyük

 35.200

Otomatik gübre sıyırıcı

 

Zincirli sıyırıcı

 

20 metre zincirli sıyırıcı

 38.500

30 metre zincirli sıyırıcı

 40.700

40 metre zincirli sıyırıcı

 42.900

50 metre zincirli sıyırıcı

 52.463

50 m den sonraki ilave her 10 metre zincir için fiyat farkı

 2.861

Halatlı sıyırıcı

 

50 metre çelik halatlı sıyırıcı

 51.791

İlave her 10 metre çelik halat için fiyat farkı

 2.559

Zincirli halatlı sıyırıcı

 

50 metre zincirli çelik halatlı sıyırıcı

 51.537

İlave her 10 metre için fiyat farkı

 3.412

Hidrolik sıyırıcı

 

50 m hidrolik sıyırıcı

 57.016

İlave her 10 metre için fiyat farkı

 1.210

Tek sağım başlıklı, tek güğümlü

       3.457

Tek sağım başlıklı, çift güğümlü

       3.575

Çift sağım başlıklı, tek güğümlü

       3.992

Çift sağım başlıklı, çift güğümlü

       4.797

Dört sağım başlıklı iki güğümlü

       8.774

Küçükbaş mobil süt sağım makineleri

 

Tek sağım başlıklı, tek güğümlü

       2.863

Çift sağım başlıklı, tek güğümlü

       3.959

Dört sağım başlıklı, tek güğümlü

       4.409

Dört sağım başlıklı, çift güğümlü

       4.659

YEŞİL YEM MAKİNELERİ

 

Yeşil yem yetiştirme makineleri

 

Oda tipi

 

Günlük üretim kapasitesi 40-51 kg/gün

 104.651

Günlük üretim kapasitesi 51-100 kg/gün

 160.628

Günlük üretim kapasitesi 101-200 kg/gün

 199.568

Günlük üretim kapasitesi 201-300 kg/gün

 219.038

Günlük üretim kapasitesi 301-400 kg/gün

 228.773

Konteynır tipi

 

Günlük üretim kapasitesi 51-100 kg/gün

 111.953

Günlük üretim kapasitesi 101-200 kg/gün

 141.158

Günlük üretim kapasitesi 201-300 kg/gün

 189.833

Günlük üretim kapasitesi 301-400 kg/gün

 211.736

Günlük üretim kapasitesi 401-500 kg/gün

 248.243

YEM KARMA VE DAĞITMA MAKİNELERİ

 

Yatay tip yem karma ve dağıtma makineleri

 

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3

 41.250

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 3

 49.144

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 4

 63.912

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 5

 90.138

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 6

 93.500

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 8

 113.564

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 10

 122.052

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14

 132.407

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 14≤…<16

 152.268

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 16≤…<18

 224.073

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 18≤…<20

 254.629

Yatay çift helezonlu, depo hacmi (m³) 20≤…

 264.814

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3

 37.073

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 4

 60.347

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 6

 72.060

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 8

 111.018

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 9

 112.200

Yatay üç helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14

 126.041

Yatay tipler için opsiyon fiyat farkları

 

Dijital kantar sistemi farkı (depo hacmi 12 m³ ve altındakiler için)

 9.166

Dijital kantar sistemi farkı (depo hacmi 12 m³ ten fazla olanlar için)

 10.185

Dikey tip yem karma ve dağıtma makineleri

 

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 1≤…<2

 18.079

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 2≤…<3

 39.179

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 3

 49.907

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 4

 62.894

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 5

 66.000

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 6

 80.717

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 8

 105.078

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 10

 119.676

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 12≤…<14

 124.088

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 14≤…<16

 140.047

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 16≤…<18

 167.716

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 18≤…<20

 191.991

Dikey helezonlu, depo hacmi (m³) 20≤…

 217.623

Dikey tipler için opsiyon fiyat farkları

 

Dijital kantar sistemi farkı (depo hacmi 12 m³ ve altındakiler için)

 9.285

Dijital kantar sistemi farkı (depo hacmi 12 m³ ten fazla olanlar için)

 10.525

Sabit yem karma

 

Depo hacmi (m³), 0.5≤…<1

 25.361

Depo hacmi (m³), 1.5≤…<2

 33.101

Depo hacmi (m³), 2≤…<3

 36.300

Depo hacmi (m³), 3≤…<4

 39.834

Depo hacmi (m³), 4≤…<5

 49.235

Depo hacmi (m³), 5≤…<6

 55.000

Depo hacmi (m³), 6≤…<8

 79.200

Depo hacmi (m³), 8≤…<9

 91.300

Depo hacmi (m³), 9≤…<13

 110.000

Opsiyonlar 

 

10 m³’e (10 dahil) kadar dijital tartım sistemi farkı

 9.162

YEM EZME VE KIRMA MAKİNELERİ

 

Yem ezme makineleri

 

Motor gücü 3-5 kW

 7.158

Motor gücü 5,1-10 kW

 15.125

Motor gücü 10,1-14 kW

 19.140

Motor gücü 14,1-18 kW

 26.675

Motor gücü 18,1-21 kW

 34.650

Motor gücü 21 kW ‘tan fazla olanlar

 40.425

Yem kırma makineleri

 

Motor gücü 2-2,5 kW

 3.710

Motor gücü 2,6-3 kW

 3.717

Motor gücü 3,1-4 kW

 5.225

Motor gücü 4,1-5 kW

 5.500

PULLUKLAR

 

Sabit, kamalı ve pim kesen pulluklar

 

2 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 5.143

2 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 5.594

2 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 7.833

3 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 6.856

3 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 8.323

3 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 12.227

4 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 8.724

4 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 12.491

4 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 17.531

5 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 11.204

5 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 14.960

5 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 19.742

6 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 14.590

6 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 18.774

6 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 22.120

Profil gövdeli pulluklar

 

Profil gövdeli 3 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 17.872

Profil gövdeli 3 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 17.683

Profil gövdeli 3 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 20.013

Profil gövdeli 4 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 20.166

Profil gövdeli 4 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 22.013

Profil gövdeli 4 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 25.442

Profil gövdeli 5 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 23.047

Profil gövdeli 5 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 27.246

Profil gövdeli 5 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 30.314

Profil gövdeli 6 Soklu Pulluk, 10 inç’e kadar

 27.245

Profil gövdeli 6 Soklu Pulluk, 10-14 inç arası (10 ve 14 dahil)

 36.990

Profil gövdeli 6 Soklu Pulluk, 14 inç’ten büyük

 39.696

Diğer pulluklar

 

2 Soklu boğaz doldurma pulluğu

 5.854

3 Soklu boğaz doldurma pulluğu

 7.163

4 Soklu boğaz doldurma pulluğu

 10.013

5 Soklu boğaz doldurma pulluğu

 13.248

Set yapma pulluğu

 6.988

Kanal açma pulluğu

 4.970

Çizel pulluklar

 

5 ayaklı çizel

 9.727

7 ayaklı çizel

 13.930

9 ayaklı çizel

 16.588

11 ayaklı çizel

 19.337

13 ayaklı çizel

 21.715

15 ayaklı çizel

 24.648

17 ayaklı çizel

 28.926

19 ayaklı çizel

 33.916

21 ayaklı çizel

 48.584

5 ayaklı yaylı çizel

 17.728

7 ayaklı yaylı çizel

 22.420

9 ayaklı yaylı çizel

 27.647

11 ayaklı yaylı çizel

 33.925

13 ayaklı yaylı çizel

 40.944

15 ayaklı yaylı çizel

 47.871

17 ayaklı yaylı çizel

 55.407

19 ayaklı yaylı çizel

 64.166

21 ayaklı yaylı çizel

 70.379

DİPKAZANLAR

 

1 ayaklı dipkazan

 8.590

2 ayaklı dipkazan

 12.071

3 ayaklı dipkazan

 18.728

5 ayaklı dipkazan

 27.212

7 ayaklı dipkazan

 35.190

KÜLTİVATÖRLER

 

Ağır tip kültivatör

 

9 ayaklı çekme yaylı kültivatör

 19.360

11 ayaklı çekme yaylı kültivatör

 19.863

13 ayaklı çekme yaylı kültivatör

 21.901

15 ayaklı çekme yaylı kültivatör

 24.445

7 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 18.332

9 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 19.227

11 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 22.509

13 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 27.092

15 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 27.580

17 ayaklı baskı yaylı kültivatör

 31.472

Hafif tip kültivatör (S ayaklı)

 

17 ayaklı kültivatör

 7.741

İlave her ayak için fiyat farkı (katlamasızlar için)

 407

17 ayaklı kültivatör +merdane kombinasyonu

 15.813

İlave her ayak için fiyat farkı (kültivatör +merdane kombinasyonu, katlamasız)

 520

DİSKLİ TIRMIKLAR

 

 

Goble diskaro

 

 

18 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 43.614 

 

20 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 47.072 

 

22 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 49.531 

 

24 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 51.416 

 

26 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 52.947 

 

28 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 54.599 

 

30 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 56.492 

 

32 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 58.780 

 

34 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 63.199 

 

36 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 69.378 

 

38 Diskli goble diskaro (disk çapı 560 mm)

 80.463 

 

18 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 45.282 

 

20 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 48.924 

 

22 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 51.569 

 

24 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 53.639 

 

26 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 55.322 

 

28 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 57.191 

 

30 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 59.269 

 

32 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 61.709 

 

34 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 66.146 

 

36 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 72.747 

 

38 Diskli goble diskaro (disk çapı 610 mm)

 84.334 

 

Diskaro

 

 

20 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 17.820

 

22 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 21.332

 

24 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 21.593

 

28 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 23.078

 

32 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 24.388

 

36 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 31.790

 

40 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 34.944

 

44 Diskli diskaro (disk çapı 460 mm)

 37.938

 

20 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 19.690

 

22 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 23.019

 

24 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 23.269

 

28 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 25.303

 

32 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 26.953

 

36 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 34.690

 

40 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 38.189

 

44 Diskli diskaro (disk çapı 510 mm)

 43.934

 

TESVİYE VE TAŞ MAKİNELERİ

 

 

Lazerli tesviye makineleri

 

 

2,5 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 108.981

 

3,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 123.305

 

3,5 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 142.185

 

4,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 144.592

 

4,5 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 145.648

 

5,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 162.864

 

6,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 170.717 

 

7,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 212.300 

 

8,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 240.680 

 

9,0 m iş genişlikli, çift eğimli lazer kontrollü

 262.680 

 

Taş toplama makinesi

 

 

İş genişliği minimum 160 cm olanlar 

 106.944 

 

Taş kırma makinesi

 

 

İş genişliği minimum 150 cm olanlar

 142.592 

 

MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ

 

 

Benzin motorlu çapalar

 

 

Motor gücü 6,5 HP, manuel veya marşlı

 3.106 

 

Motor gücü 7 HP, manuel veya marşlı

 4.583 

 

Dizel motorlu çapalar

 

 

Motor gücü 5,5 HP, manuel

 7.068 

 

Motor gücü 7 HP, manuel

 7.875 

 

Motor gücü 7,5 HP, manuel

 12.436 

 

Motor gücü 8,5 HP, manuel

 15.491 

 

Motor gücü 10 HP, manuel

 16.500 

 

Motor gücü 11 HP, manuel

 21.297 

 

Motor gücü 12 HP, manuel

 21.948 

 

Motor gücü 7 HP, Marşlı

8.500 

 

Motor gücü 7,5 HP, Marşlı

 13.536 

 

Motor gücü 8,5 HP, Marşlı

 20.105 

 

Motor gücü 11 HP, Marşlı

 25.768 

 

TOPRAK FREZELERİ

 

 

Rotovatörler

 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 80-110 cm

 14.056 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 111-130 cm

 14.871 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 131-140 cm

 17.824 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 141-160 cm

 18.843 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 20.702 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 21.797 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 211-230 cm

 23.808 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 231-260 cm

 29.920 

 

Sabit Rotovatör, iş genişliği 260 cm'den büyük

 31.574 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 80-110 cm

 13.954 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 111-130 cm

 14.565 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 131-140 cm

 17.824 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 141-160 cm

 18.843 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 19.862 

 

Mekanik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 21.084 

 

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 130 cm kadar

 17.112 

 

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 131-160 cm

 18.231 

 

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 21.185 

 

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 22.407 

 

Hidrolik Kaydırmalı Rotovatör, iş genişliği 211-240 cm

 32.388 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 130-160 cm

 22.916 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 24.063 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 25.234 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 211-240 cm

 29.308 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 241-260 cm

 35.037 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 261-280 cm

 37.685 

 

Değişken Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 281-300 cm

 40.435 

 

Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 240-260 cm

 40.742 

 

Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 261-280 cm

 44.025 

 

Ağır Tip Değiş. Devirli Sabit Rotovatör, iş genişliği 281-300 cm

 47.157 

 

Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli Rotovatör, iş genişliği 140-160 cm

 25.666 

 

Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 27.781 

 

Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 28.875 

 

Hidrolik Kaydırmalı Değişken Devirli Rotovatör, iş genişliği 211-240 cm

 32.898 

 

Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 140-160 cm

 35.215 

 

Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 161-185 cm

 36.183 

 

Elektromekanik Duyargalı Rotovatör, iş genişliği 186-210 cm

 37.150 

 

Rototiller

 

 

Rototiller, iş genişliği 190-210 cm

 35.852 

 

Rototiller, iş genişliği 211-230 cm

 40.741 

 

Rototiller, iş genişliği 231-240 cm

 46.547 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 160-185 cm

 37.888 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 186-210 cm

 39.926 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 211-240 cm

 49.246 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 241-260 cm

 52.709 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 261-280 cm

 56.019 

 

Değişken Devirli Rototiller, iş genişliği 280 cm’den büyük

 60.093 

 

Okunma Sayısı: 483

S.S. BALIKESİR BÖLGESİ HAYVANCILIK KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ © 2022

Yıldırım Mah. Balakan Sokak No:12/A Tel1: (266) 239 10 81 GSM. (533) 426 06 30 Faks (266) 239 10 21

Geliştirici ©