Eğitim ve Danışmanlık

Birlik Anasözleşmesinin 3-e maddesi: Ortak Kooperatiflere hukuki, teknik ve mali konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim, denetim ve danışmanlık yapmak.

Birliğimiz anasözleşmesinde bulunan bu maddeye istinaden 2017 yılında Türk Standartları Enstitüsü Kurumundan TSE-HYB belgesi almış ilk kooperatif birliğidir. Aldığımız bu belge TS 13573 İşyerleri, danışmanlık hizmetleri, sınıflandırma, kurumsal kimlik eğitim danışmanlığı ve yönetim danışmanlığı kapsamında Proje, Danışmanlık ve Eğitim Birimi kurmuş, bu birime bir adet Ziraat Mühendisi atamış ve kooperatiflerimizin TKDK, KKYDP, GMKA gibi kurumlar başta olmak üzere hibe veya destek veren kuruluşlara proje dosyası hazırlamaktadır.

Ayrıca eğitim konularında bünyemizde bulunan; mali müşavir, veteriner hekim, ziraat mühendisi ünvanlı kadrolarımız ile kooperatiflerimize ve onların ortaklarına gerek birliğimiz eğitim salonunda gerekse kendi faaliyet bölgelerinde yerinde yüz yüze eğitimler verilmektedir.

Birliğimiz

2016 yılından itibaren Türk-Alman Kooperatifleri İş Birliği Projesi (TAKBİ) ortağı olan birliğimiz bu proje kapsamında hem kendi iç işleyişi hem de kooperatiflerimizin kurumsal kimlik, yönetişim, ticari ve idari faaliyetler konusunda proje sekretaryasını yöneten Alman Kooperatifleri Konfederasyonu Türkiye Temsilciliği katkılarıyla konusunda uzman eğiticiler ile eğitimler verilmektedir.

Başlıca eğitim konularımız;

  • Kooperatiflerde kurumsal yönetim, anasözleşme
  • Muhasebe kayıtları ve finans yönetimi
  • Protokol kuralları ve yazışmalar
  • Ticaret, Girişimcilik ve insan kaynakları
  • Yeni çıkan mevzuatlara uyum
  • Hayvan besleme ve koruyucu hekimlik
  • Bitkisel üretim

 

Kooperatif ortaklarımızın talep etmeleri halinde onların belirleyeceği konularda da eğitim hizmetlerimiz olabilecektir.

Balıkesir dışından kooperatif veya kooperatif birliklerinin de talep etmeleri halinde ücretli eğitim hizmeti verebiliyoruz.

Eğitim veya denetim taleplerinizi info@balikesirhaykoop.com.tr adresine mail atarak bize iletebilirsiniz.

;