Çiğ Süt Pazarlama

Kooperatiflerimiz köylerde ortakları tarafından üretilen sütleri toplayıp, soğutup sanayici firmalara arz etmektedir.

Birliğimiz de kooperatiflerimizin bu alanda ihtiyaç duyduğu hukuki ve idari desteği sağlamaktadır. Ayrıca birliğimiz bünyesinde süt toplama ve pazarlama işini yapan kooperatiflerimizden aldığımız yetkiyle sanayi firmaları ile potansiyelimizi avantaja çevirmek, daha iyi şartlarda pazarlamak ve kanun gereği bu pazarlama işlemi için imzalanması gereken süt tedarik sözleşmesini imzalamak suretiyle birlikte hareket etmenin getirilerini sunuyoruz.

Günlük 550 ton sütü 23 firmaya pazarlayan birliğimiz kooperatiflerimiz ile firmalar arasında köprü vazifesi görmek ve süt sektörünün üreticilerimiz için sürdürülebilir olması için gayret sarf etmektedir.

;